Zgłoszenie do artykułu: Alain Delon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To nie był on, Alain Delon

Butny jak niedziela, bliżej Fernandela

To nie był on, Alain Delon

Bo gdzież by on, Alain Delon

Właśnie nad kotletem twierdził, że mnie je t'aime

A gdzież bon ton roszony łzą

Zwykły raptus, tu mi kaktus jeśli on Delon

I w gardle ość i kipi złość

Że niańczę tę szarańczę, chociaż mam jej dość

Wiem że to nic, że lepszy rydz

Że ten co chce zbyt wiele zwykle nie ma nic

I znów nie on, Alain Delon

Choć się klnę na wszystko, że już byłam blisko

Bo serca dzwon, jak nagły grom

I ze mną on chce dzielić plon

Chociaż słusznie mniema, że go jeszcze nie ma

Lecz zanim że on zbierze plon

I na pewno rzekł królewno z Tobą aż po zgon

I w gardle ość i kipi złość

Że niańczę tę szarańczę, chociaż mam jej dość

Wiem że to nic, że lepszy rydz

Że ten co chce zbyt wiele zwykle nie ma nic[1]

Bibliografia

1. 

http://www.janwolek.com/alain_delon.html
Strona wielbicieli multitalentu Jana Wołka [odczyt: 09.07.2020].