Angelo Jacopucci

Zgłoszenie do artykułu: Angelo Jacopucci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

It was in 1979

I was a fellow good and felt all right

I’ve got my faith and believe in me

and Alan Minter against me

oh no! Oh yeah!

I was beaten in the face, fingers into eyes

Nobody heard when my mother cries

Walking for money, money for bread

Angelo Jacopucci is dead!

Oh no! Oh yeah!

we like it

to do it now

we like it

and I’ve got a gun and I’ve got a fun

and I’ll be the ruler of this land

I’ve got a gun and I’ve got a fun

so I’ll be the ruler of this land

oh no! Oh yes!

So, so, I stood in the dark, stood in the sea

I’m looking at my Love, You’re looking at me

which I have the desire to be like a fire

open and see your eyes, open and see your tears

Oh no! Oh yes!

Go!

We like it

to do it now

we like it

we like it

to do it now![2]

Bibliografia

1. 

https://kult.art.pl/dyskografia/45-89/#.
Oficjalna strona internetowa zespołu Kult [odczyt: 02.11.2015].