Zgłoszenie do artykułu: Anusia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

A Anusia ładna

gdy się bawiła,

miłość ją zdradna

sobie złowiła.

Antek bez serca

ułożył minę,

mówił do serca,

uwiódł dziewczynę.

A Anuś nie głucha

cóż czynić miała?

przysiągł, że kocha,

zdrady nie znała.

Przy krzyżu róży

bujała trawa,

Antek był hoży,

Anusia żwawa.

Opadły róże

trawki zbledniały

a Anuś nieboże

Antek niestały.

Wtem przyszedł Kuba,

Kuba wesoły,

Anusia luba,

porzuć mozoły.

Przestań już szlochać,

niech Antek zginie,

chciej Kubę kochać,

siądź przy różynie.

Anusia wrzasła:

ta róża kole,

tu miłość zgasła,

przy dębie wolę.[1]

Bibliografia

1. 

https://kazik.pl/dyskografia/silny-kazik-pod-wezwaniem/#
Oficjalna strona internetowa Kazika [odczyt: 25.10.2015].