Asfaltowe łąki

Zgłoszenie do artykułu: Asfaltowe łąki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ponad głową czysta smuga nieba

wsparta tylko o wierzchołki wzgórz,

w ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa,

pustą drogą pełznie żółty kurz.

A ty tylko pod nogami masz

asfaltowe łąki wielkich miast,

a ty tylko pod nogami masz

asfaltowe łąki wielkich miast.

Drogowskazy nad przydrożnym rowem

powyginał w różne strony wiatr,

horyzonty doścignięte wzrokiem,

giną w dali jak w obłoku ptak.

A ty tylko wokół siebie masz

asfaltowe łąki wielkich miast,

a ty tylko wokół siebie masz

asfaltowe łąki wielkich miast.

Przyjacielu, dokądkolwiek idę,

wracam tu, gdzie ziemi bije puls,

do tej drogi mojej i niczyjej,

do nadziei zielonego snu.

A ty tylko wokół siebie masz

asfaltowe łąki wielkich miast,

a ty tylko wokół siebie masz

asfaltowe łąki wielkich miast.[1]