Zgłoszenie do artykułu: Awaria obrazu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dziwny ten świat oglądam go przez okno

chciał bym go znać i mam z tym wielki kłopot

dziwny ten świat gdzie chleb zdobywam w trudzie

wzniecam żar i szybko ktoś go studzi

zdrada w garażu rurami płynie prąd

cień w korytarzu na sieni umarł kot

awaria obrazu schizy normalne są

pewnego razu wstanę i wyjdę stąd

dzieci w szkole na swojej pierwszej lekcji

w małe dłonie wciskają nowe kredki

dziwny pan celuje w moją głowę

mamo ratuj czego tu uczą w szkole

zdrada w garażu rurami płynie prąd

cień w korytarzu na sieni umarł kot

awaria obrazu schizy normalne są

pewnego razu wstanę i wyjdę stąd.[1]

Bibliografia

1. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 16.12.2015].