Bądź pozdrowiona

Zgłoszenie do artykułu: Bądź pozdrowiona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo Matko ma.

Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Matko, ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię,

O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe

Matko, ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię.

O Matko spójrz, pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie, przychodzimy, Ty witasz dzieci swe,

Biednym smutnym, zatroskanym, Ty dajesz łaski swe.[1]

Bibliografia

1. 

Laudate Dominum: Chwalcie Pana: śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.