Ballada o celniku Mateuszu

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o celniku Mateuszu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Do celnika Mateusza przyszedł Pan,

Czy przemieni jego życie pełne plam?

Po cóż idzie do grzesznika,

Tego zdziercy i oszusta,

Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?

A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,

Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.

Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,

To podwójnie wynagradzam,

A ubogim pół majątku mego dam.

Teraz widzę już przed sobą nową drogę,

Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.

Idę razem z moim Panem,

Rzucać sieci, łowić ludzi,

I nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,

Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam,

Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,

To podwójnie wynagradzam,

A ubogim pół majątku mego dam.[1]

Bibliografia