Zgłoszenie do artykułu: Barmy army

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Swimmin’ in s... I’ve got all on command

Always, everywhere I’ve got something to do,

The screams of blockheads – almost shootin’ the dead

Oh! What’s the stink, revolutions in my brain!

On one command we wake up, we’re a mob

Followin’ the madmen we bleed by our eyes,

And one shout gives us a dream

A big problem we’ve got – can we dream or not?

His stupid snout and arms like a buffalo

His carrion will fill up empty spaces in a battle – array

Curses like a bandit and leaps at the wall

Notorious fool – automatic uniform

He knows so little, but here he’s the law

He didn’t make efforts to get on my nerves

I hate his laughter, it isn’t sincere

He reacts to command – an animal intellect.

They talk about it and try to frighten

They talk about that – delude by rewards

My carrion will fill up this empty place

I’ll stay unknown – driven into concrete.

I’m a shooter and a target, I’m a hero – killer.

If I kill more I’ll get a monument

I’ll die with desire, I got their word:

Fire will burn over my head!

Barmy Army, Dead Army, Barmy Army, Shadows Army.[1]

Bibliografia

1. 

http://acid-drinkers.com/index.php/nowosci/item/91-are-you-a-rebel-teksty
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 17.11.2014].

2. 

https://online.zaiks.org.pl/utwory-muzyczne/21680
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 07.10.2022].