Bażancie życie

Zgłoszenie do artykułu: Bażancie życie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Chciałbym mieć frajerski czek

I w hotelu mieszkać tak jak jakiś Szwed

Kredyt masz to jesteś gość

I śniadanie w łóżku dadzą pod sam nos

Palcem raz zastukaj w stół

I pikolak z piwem leci zgięty w pół

Ach chciałbym ja tak umieć żyć

Co noc z inną małolatą w dyskotece pić

Chciałbym mieć naftowy szyb

Żyć jak Arab w Polsce i nie robić nic

Służewiec raz, Tip-Top dwa

Tam nie przegra nigdy ten kto forsę ma

Potem spać, późno wstać

I na trzeciej zmianie whisky w siebie lać

Ach czemu więc nie mogę ja

Mieć koszule nowe zawsze zamiast stare prać

Chciałbym mieć frajerski czek

I w hotelu mieszkać tak jak jaki Szwed

Kredyt masz to jesteś gość

I śniadanie w łóżku dadzą pod sam nos

Palcem raz zastukaj w stół

I pikolak z piwem leci zgięty w pół

Ach chciałbym ja tak umieć żyć

Co noc z inną małolatą w dyskotece pić[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.perfect.art.pl/.
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 01.07.2015].