Zgłoszenie do artykułu: Bez odwrotu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Róża, ciepły blask, słodki wina smak

Poprowadzą mnie drogą niebieską

Nie powróci lęk o kolejny dzień

Kiedy zasnę obok, tak jak dziecko

Bezpieczna, Twoja...

Zduszę ognia głód aby płomień mój

Odtąd już spokojnie, cicho płonął

Ty nauczysz mnie go przed sobą nieść

Nowy dla mnie sposób odczuwania

Nigdy już sama, Tobą pijana, powiem „Tak”

Wszystkim co ważne jest – ta miłość bez odwrotu

Wszystko czego chcę – płynąć w niej

Złoto na dłoni mej uczy mnie spokoju

Ogień zgaśnie, niech!

Całun, gruby koc, kryje pamięć

Coś każe tańczyć memu zamyśleniu

Szkoda pytań Twych, nie odpowiem Ci

Nie odpowiem, sama nie wiem czemu

Przeszłość niech śpi, zapomniana

Nie powróci lęk o kolejny dzień

Zasnę obok Ciebie tak jak dziecko

By obudzić się zamieniona w ten

Płomień co bez ognia płonie lekko

Dziwnie tak, dobrze tak...

Wszystkim co ważne jest – ta miłość bez odwrotu

Wszystko czego chcę – płynąć w niej

Złoto na dłoni mej uczy mnie spokoju

Ogień zgaśnie, niech!

Bibliografia

1. 

http://www.anja.pl/node/822
Strona internetowa zespołu Closterkeller [odczyt: 18.02.2015].