Bez podtekstów

Zgłoszenie do artykułu: Bez podtekstów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zazdrościsz ptakom ich lotów

Wolności wiatr chciałbyś poczuć

I trzepot skrzydeł koi twój ból, lęk i strach

Ty jesteś wolnym ptakiem miasta,

Którego już nie złamie nic!

Bo rosną w tobie białe skrzydła

Poszybuj na nich nawet pod wiatr!

Marzyłeś o świecie bez granic

Za tobą wielkie podróże

Gdzie twoje miejsce?

Teraz już wiesz, wiesz, wiesz!

Ty jesteś wolnym ptakiem miasta,

Którego już nie złamie nic!

Bo rosną w tobie białe skrzydła

Poszybuj na nich nawet pod wiatr![1]

Bibliografia

1. 

http://www.vdm.nazwa.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 09.05.2014].