Bez satysfakcji

Zgłoszenie do artykułu: Bez satysfakcji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ledwie tylko odrosłem od ziemi

Trochę wyżej niż metr,

Już myślałem, że wszystko się spełni,

Że zostanę kim chcę.

Chciałem być wielką gwiazdą rocka,

Sławną jak Rolling Stones,

Widzieć ludzi tysiące wokół,

Zasłuchanych w mój głos...

Przez życie przejść wyłącznie na scenie

Przyznacie, że niewielkie marzenie

Do roboty nawet się zabrałem

I po latach dwóch

Prawie dobrze rozróżniałem,

Co to moll, a co dur.

I mocno w to wierzyłem,

Że można wszystko mieć,

By życie bajką było,

Wystarczy tylko chcieć...

Jakoś zaraz potem po maturze

Ojciec przekonał mnie,

Że się daje nawet żyć i w biurze

Byle niezły był szef,

I tylko raz na miesiąc po pierwszym,

Znów czuję że no satisfaction...

Ledwie tylko odrosłem od ziemi

Trochę wyżej niż metr,

Już myślałem, że wszystko się spełni,

Że zostanę kim chcę.

I mocno w to wierzyłem,

Że można wszystko mieć,

By życie bajką było,

Wystarczy tylko chcieć...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 23.12.2015].