Zgłoszenie do artykułu: Białe otoki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już na miasto rusza nocą patrol

i otoków połyskuje biel.

Chuliganom uszu chłopcy natrą

to jest właśnie naszej służby cel!

Nas dziewczyna wita miłym słowem,

nas unika każdy ciemny typ,

bo skuteczne mamy nań sposoby...

Na nas jeszcze się nie zawiódł nikt!

jest metoda i na łobuziaka,

choć się miota, puszy, niby paw...

WSW – to jest formacja taka,

co porządku strzeże, naszych praw!

Boks i dżudo mamy w małym palcu,

o tym niech pamięta ten i ów...

Zanim plecy nam pokaże w starciu,

pozna sens tych liter WSW!...

Nas dziewczyna wita miłym słowem...

Nie ma, nie ma zawieszenia broni!

Łatwo zgadnąć, kto silniejszy tu,

Nie zapytasz nawet: my, czy oni?

Zawsze górą będzie WSW!

Nas dziewczyna wita miłym słowem...

Bibliografia