Bieszczady 2004

Zgłoszenie do artykułu: Bieszczady 2004

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W moich górach wolności już nie ma

wolno płyną tylko chmury na niebie

w moich lasach trwa wielka obława

polują na strach i biedę

przyszły one z krain niepokoju

w sercach ludzi o śniadych twarzach

porzucili oni swoje domy

za to tylko że ważyli się marzyć

o spokojnej i cichej nocy

o przyszłości bez nędzy i strzałów

uwierzyli w mit demokracji

więc ich trzeba za to ukarać

polowanie polowanie

polowanie na zwykłych ludzi

w moich górach w moich górach

w moich górach zielonych trwa

urzędnicy w dalekiej Brukseli

są mądrzejsi od Pana Boga

ustalili kto jest człowiekiem

a na kogo wolno polować

młodzi ludzie w zielonych mundurach

w tym dramacie grają rolę myśliwych

inni ludzie o żółtych twarzach

mają szansę mniejszą od zwierzyny

politycy zdobywają władzę

tworząc prawo gorsze od ich duszy

bogaci są coraz bogatsi

a ktoś za to zapłacić musi

polowanie polowanie

polowanie na zwykłych ludzi

w moich górach w moich górach

w moich górach zielonych trwa.[1]

Bibliografia

1. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 16.12.2015].