Cały mój zgiełk

Zgłoszenie do artykułu: Cały mój zgiełk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Szarość dnia

Wczorajszy dzień

Jak w hotelu się znalazłem, co się stało

Bez pytania wiem

Drżenie rąk

Poranny strach

To jest kara, obowiązek, może zwyczaj

Ja już nie wiem sam

Tysiąc obietnic minionych

Sto, sto różnych spraw

Nieskończonych

Słabość precz

Robić to chcę

Dla was wszystkich, dla muzyki, za pieniądze

Musi udać się

Hałas tłumu, krew żywiej tętni

Inne sprawy są obojętne

Tak, czy tak dogram to do końca

Wszyscy wyjść

Cisza w krąg

To mój azyl, ma modlitwa, garderoba

Czy już wszyscy są?

Tak wiele chwil najważniejszych

Cały, cały mój zgiełk najwierniejszy

Kochana ma, wiedzieć chcę

Jak mam szukać i co robić

By na górze móc utrzymać się

Hałas tłumu, krew żywiej tętni

Inne sprawy są obojętne

Tak, czy tak dogram to do końca[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.budkasuflera.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 23.12.2015].