Zgłoszenie do artykułu: Cela 51

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Szare ściany brudne okno

milion razy oglądałem je

zimny beton stare łóżko

tysiąc nocy tu spędziłem sam

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz!

Krok po kroku odmierzałem

dni stracone tropiąc własny cień

czas uciekał a ja chciałem przerwać

swoich własnych błędów krąg

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz!

Nie odwrócę nawet głowy

nigdy więcej nie chcę wrócić tu

czas okrutnie mnie wyprzedził

jak dogonić utracone dni

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz – otworzą drzwi

ostatni raz – powiedzą wyjdź

ostatni raz![1]

Bibliografia

1. 

http://ksu.art.pl/dyskografia/wydawnictwa-archiwalne/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 20.12.2015].