Chcąc, nie chcąc

Zgłoszenie do artykułu: Chcąc, nie chcąc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Całe życie skromnym być,

bez rozgłosu, w ciszy żyć –

to największym było, od dziecka, mym marzeniem...

Nie grać żadnych głównych ról,

żyć wśród kwiatów, łąk i pól

i słowika śpiewu słuchać z rozrzewnieniem...

Wprost ze źródła wodę pić,

z własnej pracy skromnie żyć,

i na starość nie mieć nawet z ZUS–u renty.

Mieć izdebkę jedną, ciasną,

bez małżonki nawet własnej,

żyć, po prostu tak, jak żył Franciszek święty.

Chciałem żywot pędzić skromny

tak, by nie mieć nawet wspomnień,

by pretensji żadnej nikt już nie żywił do mnie.

Ale skromnym – co tu kryć –

bardzo trudno dzisiaj być,

więc musiałem wreszcie – chcąc, nie chcąc – życie zmienić.

Próżno śmiali się z mych cnót

i na siłę tatuś kazał mi się żenić...

Moja żona – przedtem już –

miała domek pośród róż,

oraz dzieci dwoje – więc nie było rady –

pożegnałem pola, bory

i zostałem dyrektorem,

bo mój teść miał wszędzie bardzo wielkie chody.

Teraz dobrze mi się żyje,

mam dwie sekretarki miłe,

Lecz skromności u mnie nie ma już ani śladu.[1]