Chcę tajemnicy

Zgłoszenie do artykułu: Chcę tajemnicy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mój los jest już przesądzony

Mój los ma kształt zarządzania

Moje miejsce w cieniu za tronem

Moje życie to etykieta istnienia

Ceremonie dworskich obyczajów

Puste gesty, maski, stroje

Wciąż przede mną samą skrywają

Moje piekło i niebo moje

Chcę tajemnicy chcę uniesień

Chcę opętania chcę natchnienia

Wszak sekret życia tkwi w kobiecie

Chcę wyczerpania chcę omdlenia

Będę krzyczała w komnat głuszy

Gdzie szeptem płoży się obłuda

Będę żądała życia dla ciała

Zanim zabije mnie ta nuda

Ceremonie dworskich obyczajów

Puste gesty, maski, stroje

Wciąż przede mną samą skrywają

Moje piekło i niebo moje

Chcę tajemnicy chcę uniesień

Chcę wyczerpania chcę omdlenia

Wszak sekret życia tkwi w kobiecie

Chcę wyczerpania chcę omdlenia

Będę krzyczała w komnat głuszy

Gdzie szeptem płoży się obłuda

Będę żądała życia dla ciała

Zanim zabije mnie ta nuda

Będę krzyczała w komnat głuszy

Gdzie szeptem płoży się obłuda

Będę żądała życia dla ciała

Zanim zabije mnie ta nuda[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 28.09.2015].