Chłopiec chce zmieniać świat

Zgłoszenie do artykułu: Chłopiec chce zmieniać świat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Chciałbym zrobić szybko wiele zmian

Myślę o tym już od kilku lat

Kłopot, że odzieży brak

Nikt nie będzie za mną stał

Chciałbym zrobić szybko wiele zmian

Czuję, jak ucieka obok czas

W kalesonach muszę stać

Mocnych spodni stale brak

A jutro nadejdzie ten dzień

Że dostanę całkiem nowy ładny sweter

Nienawiść i wszelkie zło

Prysną jak rozbite butem grube szkło

Chciałbym zrobić szybko wiele zmian

W głowie mam naprawdę świetny plan

Nikt nie słucha jednak mnie

Odzież to potężna rzecz

Muszę więc cierpliwy raczej być

Dziś ze zmian nie wyjdzie chyba nic

Trzeba się owinąć w koc

I poczekać na swój czas

A jutro nadejdzie ten dzień

Że dostanę całkiem nowy ładny sweter

Nienawiść i wszelkie zło

Prysną, jak rozbite butem grube szkło[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).