Chrześcijanin to ja

Zgłoszenie do artykułu: Chrześcijanin to ja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów

Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,

Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,

Że chrześcijanin, to właśnie ja.

Więc żyjmy, jak można najpiękniej,

Czy wielkie, czy szare są dni.

Bo życie to skarb w naszych rękach,

I przez nas ma świat lepszym być.

Wielka troska o budowę Królestwa,

Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.

I przeze mnie także Kościół ma rosnąć,

Bo chrześcijanin, to właśnie ja.

Więc żyjmy, jak można najpiękniej...

Może, jeśli będę dobrym człowiekiem,

Który chce lepszym być każdego dnia,

Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,

Bo chrześcijanin, to właśnie ja.

Więc żyjmy, jak można najpiękniej...[1]