Zgłoszenie do artykułu: Co spotka nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Co spotka nas za dzień, za dwa

Z kim będziesz Ty, z kim będę ja

Którego dnia miniemy się bez pozdrowienia

Co spotka nas za dzień, za rok

A dzisiaj już ten pierwszy krok

Ten pierwszy krok, już każde z nas zrobiło go

Jak z góry deszcz, co w glinę spadł

Rozpłynie się pamięci ślad

Pogody ślad, kropelki dżdżu z zielonych liści

Na nowy świt opadnie mgła

Gdzie będziesz Ty, gdzie będę ja

Do jakich drzwi, do jakich dni będziemy iść

Zmieni się pewnie niewiele

Noc będzie nocą, dzień we dnie

Po dniach powszednich niedziele

A po nich znów dni powszednie

I tylko tyle, że obok

Już ani Ty, ani ja

Wszystko to mamy za sobą

Od dzisiejszego dnia

Co spotka nas za dzień, za dwa

Z kim będziesz Ty, z kim będę ja

Czyj będzie śmiech, dotknięcie rąk

I czyje słowa

Gdzie zdarzy się na nowo to

Co miało być z Tobą i mną

Co spotka nas za dzień, za dwa

Co spotka nas[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sosnicka.com/teksty/co-spotka-nas
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 28.02.2013].