Cud nad Wisłą

Zgłoszenie do artykułu: Cud nad Wisłą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

15 sierpnia. Wtorek. Święto. Wielkie Święto. Święto uczcić! Na przekór.

Od rana.

Święto kościelne.

Wielkie święto.

Cud nad Wisłą.

Modlenie o cud nad Wisłą.

Czekanie na cud nad Wisłą.

Czekanie…

Żeby już przyszli.

Żeby już weszli.

Żeby już przyszli.

Żeby już byli.

Czekanie.

Macanie ziemi. Słuchanie. Idą? Słuchanie ziemi.

Powstanie wszyscy myśleli że będzie Sierpniowe.

Że tak nazwane na wieki. Że w całej Polsce.

Ale Polską nie była Warszawa. Polska żyła swoim życiem.

Pod Siedlcami krzyczeli - Warszawa się pali a nie – Powstanie. Dla Polski Warszawa paliła się.

I Powstanie zostało Powstaniem Warszawskim a nie sierpniowym.

15 sierpnia od rana

– piętnasty dzień powstania… – Piętnasty dzień powstania..

Piętnasty dzień.

Piekło. Piętnasty dzień Piekła.

Piętnasty dzień w Piekle.

Piętnasty dzień…

Uroczysta msza.

Pod bombami.

Uroczysta suma.

Pięciuset powstańców.

Świece.Powstańcy.

Tłum powstańców na mszy.

W poniemieckich tygryskach. Kawałkach mundurów, z karabinami,

z hełmami zdobytymi na Niemcach. W rękach.

Ogromny tłum.

Na mszy.

Ksiądz w białym ornacie. Ksiądz zielonym ornacie.

Msza się zaczęła.

Upał się zwiększał.

Suma trwała.

Ludzie stali.

I był spokój.

Był i był.

Na końcu ksiądz z powstańcami

– Boże coś Polskę….

Śpiew.

Rozeszli się .

Po piwnicach.

Wojsko po kwaterach.

I wtedy nadleciały samoloty…[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 28.09.2015].