Czekam tyle dni, czekam

Zgłoszenie do artykułu: Czekam tyle dni, czekam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czekam tyle dni, samotnych nocy,

zapomniałam kim jestem.

Ciągle wracam tu, na jedną z wielu dróg,

znowu stanął czas, zapomniał to miejsce.

Moje serce nie śpi, na Ciebie czekam, jestem!

Moje serce nie śpi, wie dobrze, że gdzieś jesteś!

Czekam tyle dni, samotnych nocy,

których liczyć już nie chcę.

Ciągle wierzę w to, że kiedyś trafisz tu

i znajdziesz swoje miejsce.

Moje serce nie śpi, na Ciebie czekam, jestem!

Moje serce nie śpi, wie dobrze, że gdzieś jesteś!

Czas wreszcie stanąć, zatrzymać się,

zatrzymaj, zatrzymaj… zatrzymam się.

Coś we mnie krzyczy,

coś każe: nie poddaj się!

Moje serce nie śpi, na Ciebie czekam jestem!

Moje serce nie śpi, wie dobrze, że gdzieś jesteś![1]

Bibliografia

1. 

http://www.lzy.pl/
Strona internetowa zespołu Łzy [odczyt: 21.08.2014].