Dziwne dzielnice z księżycem

Zgłoszenie do artykułu: Dziwne dzielnice z księżycem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Świat ma dziwne dzielnice

szczególnie zaś nad ranem

anioł drzemie w piwnicy

po nocy nieprzespanej

Chce się gdzieś powracać

lecz nie ma już do kogo

więc jeszcze jedno piwo

choć trochę tu drogo

Dziwne dzielnice z księżycem

trochę pijane i trochę jałowe

w kieszeni adres do nikąd

i całkiem pusto dziś w głowie

Brak ci pomysłu na życie

może to tylko chwilowe

w kieszeni trochę miedziaków

a tramwaj ma numer – koniec

Dom jest tak dziwnie smutny

szczególnie zaś nad ranem

listy są serwetkowe

a słowa poplątane

Chce się gdzieś uciekać

lecz nie ma już do kogo

pociągi takie puste

w nieznane nocą się drożą

Jesteś tak samotny

szczególnie zaś nad ranem

krzyżówkę rozwiązujesz

choć wszystko zaplątane

Chce się gdzieś powracać

lecz bramy już zamknięte

i życie tylko tak boli

jak nagle pęknięte serce[1]

Bibliografia