Zgłoszenie do artykułu: Dzyń, dzyń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dzyń, dzyń otwórzcie ludzie drzwi,

Dziś nowinę przynosimy wam.

Dzyń, dzyń na wiązce siana śpi,

Ten, co swe przyjście zapowiedział sam.

Śpiewajmy mu w tę chłodną noc,

O cieple ludzkich serc,

Uwierzmy w ten śpiew,

W tło świątecznych świec.

Dzyń, dzyń już gwiazdka spadła w śnieg,

Wielka radość biegnie z rąk do rąk.

Dzyń, dzyń raz w roku płonie świerk,

Dla tego, który znalazł tu swój dom.

Śpiewajmy mu w tę chłodną noc,

O cieple ludzkich serc,

Uwierzmy w ten śpiew,

W tło świątecznych świec.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.irenajarocka.pl/9/1/song/31/dyskografia.html
Oficjalna strona Ireny Jarockiej [odczyt: 17.04.2015].