Zgłoszenie do artykułu: Głodny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wciąż jesteś głodny

Ciągle samotny

Nienasycony niczym wilk

Czemu wciąż krążysz

Do czego zdążasz

Tak, prawdę mówiąc, nie wie nikt

Pragniesz wolności

Wielkiej miłości

Dostajesz tyle, żeby żyć

Idee durne

Odpadki wtórne

Nic, o co warto by się bić

A gdy ci zmienią wszystko

W wielki śmieci stos

Na swoim wysypisku

Długo, długo wyjesz w noc

Głód, głód, wieczne ssanie

Bez końca, bez dna

Głód, głód, potem branie

Tego, co się da

Wciąga cię nuda

Wciąga cię wóda

W końcu na wszystko godzisz się

Śmieci kupujesz

I konsumujesz

To twojej egzystencji sens

Wciąż chcesz być wolny

Do marzeń zdolny

Tak jak przed tobą nie był nikt

Wciąż jesteś głodny

Ciągle samotny

Nienasycony niczym wilk

A gdy ci zmienią wszystko...[2]

Bibliografia

1. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 23.12.2015].