Gwiazdo zaświeć nam

Zgłoszenie do artykułu: Gwiazdo zaświeć nam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Śpiewają chmury nad głową,

Że ciałem stało się słowo,

Zwiastują nowinę,

Witają dziecinę

Zesłaną nam na świat.

Weseli z nami się wszystko,

Nadzieja znów jest tak blisko.

Podajmy jej dłonie,

Niech w oczach zapłonie

Radości ciepły blask.

Gwiazdo – zaświeć nam,

Ucisz w sercach żal

I pokój wnieś w nasz dom.

Gwiazdo – zaświeć nam,

Unieś troski w dal

Choć na tę jedną noc.

Kolędy głos się znów niesie,

Z Hossanną płynie po świecie,

Bo uśmiech zagościł

I słowa miłości

Jak dawniej są wśród nas.

Obyczaj stary nam każe

Jak dawniej zasiąść znów razem

I uśmiech ocalić

I smutki oddalić,

Zapomnieć, co w nas złe.

Choć tylko jeden raz w roku

Jest z nami radość i spokój,

W nowinę uwierzmy

I razem ją nieśmy,

Do wszystkich nieśmy serc!

Gwiazdo – zaświeć nam...

Śpiewają chmury nad głową...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 13.02.2017].