Zgłoszenie do artykułu: Halucynacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

halucynacje muszą być

optycznie będzie dobrze nam

na monitorach nowy świat

więc dalej emitujcie film

film

omamy mamy więcej nic

fatamorgany pięknych dni

emisje misje swoje pełnią skrycie

na satelitach gwiezdny pył

pył

więc dalej emitujcie film

kolory chore będę śnił

wymioty złote wydobywam z ust

halucynacje muszą byyyyyyyyyyć

halucynacje muszą być

optycznie będzie dobrze nam

na monitorach nowy świat

więc dalej emitujcie fiiiiiiilm[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.ciechowski.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Ciechowskiego [odczyt: 04.02.2014].