Harasymowiczowskie pejzaże

Zgłoszenie do artykułu: Harasymowiczowskie pejzaże

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy stałem w przedświcie, a Synaj

prawdę głosił przez trąby wiatrów

zasmreczyły się chmur igliwiem

bure świerki o góry wsparte.

I na niebie byłem ja jeden

plotąc pieśni w warkocze bukowe

I schodziłem na ziemię za kwestą

przez skrzydlącą się bramę Lackowej.

I był Beskid i były słowa

zanurzone po pępki w cerkwi

paniach rozłożyście złotych

smagających się wiatrem do krwi.

Moje myśli biegały końmi

po niebieskich mokrych połoninach

i modliłem się złożywszy dłonie

do gór Madonny brunatnolicej.

A gdy serce kroplami tęsknoty

Jęło spadać na góry sine

czarodziejskim kwiatem paproci

rozgwieździła się Bukowina.[1]