Hej panienki posłuchajcie

Zgłoszenie do artykułu: Hej panienki posłuchajcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej panienki posłuchajcie

I gazetki przeczytajcie –

Są tam ciekawe nowinki,

Będzie pobór na dziewczynki.

Z najpiękniejszych krakowianek,

Uformują pułk ułanek.

A która niema ochoty,

Pójdzie sobie do piechoty.

Do ataku zakonniczki,

A do szturmu baletniczki,

Szwaczki zostaną w rezerwie,

Jak się której coś rozerwie.

Grube, tłuste do furgonów,

A te długie do dragonów,

Stare, brzydkie i garbate,

Te wsadzimy na armatę.

Której piękność znana wszędzie,

Oficerem pewno będzie.

Weźmie szlify, akselbanty,

Tak jak maja adiutanty.

A która z piękności znana,

Będzie w randze kapitana.

Gdy będzie chłopców kochała,

Dojdzie stopnia generała.[1]