Hej, ucieka czas

Zgłoszenie do artykułu: Hej, ucieka czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej, ucieka czas, ucieka czas!

Hej, ucieka czas, ucieka czas!

Nie czekaj już i nie zwlekaj,

Na co oglądasz się?

Chwil straconych bezsensownie

Nie da już się cofnąć!

Hej, ucieka czas, ucieka czas!

Hej, ucieka czas, ucieka czas!

Nie stój bezczynnie, bo życie

Jedno tylko masz!

Zanim minie, tak je przeżyj

Aby został choć ślad!

Hej, ucieka czas, ucieka czas!

Hej, ucieka czas, ucieka czas![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 04.01.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 06.01.2017].