Hej, witaj znów

Zgłoszenie do artykułu: Hej, witaj znów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej, witaj znów w moim śnie.

A może to twój sen i ja ci się śnię?

Nie dopytuj się, co jest dobre, a co złe

jest tylko to, co kto czuje i wie.

Każdy początek zapowiada kres,

każda chwila w życiu nieskończona jest.

Żadna centrala nie ocali nas,

ale teraz możesz sam wystrzelić poza czas.

Czy ty wiesz, że my mamy te same sny?

Czy ty wiesz, że my... Czy ty wiesz, że my...

Hej, witaj znów w moim śnie,

a może to twój sen?

Kto to wie?

Żadna centrala nie, nie, nie ocali nas,

ale możesz teraz sam wystrzelić poza czas.[1]

Bibliografia

1. 

http://toczegopragniesz.pl/.
Strona internetowa Tomka Lipińskiego [odczyt: 18.11.2016].