Home submarine

Zgłoszenie do artykułu: Home submarine

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

I was living in a fort

And I didn’t want to leave at all

I didn’t even have a plan

Even to poke my nose out

And that was really nothing

I have done this all before

Pissed off at the time

Me and 1000 bottles of wine

Yahoo told me long ago

’Bout an under water boat

Close the curtains, shut the door

Take it down to the ocean floor

Sitting here beneath the sea

Me and my friend damn TV

We are waitin’ for the time

When we will leave the ocean slime

I’m sailing in my submarine home

I’m hanging in my water world.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.acid-drinkers.com/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 13.11.2014].