Hymn o miłości

Zgłoszenie do artykułu: Hymn o miłości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nawet, gdybyś cały ziemski świat,

W posiadanie swoje objąć chciał,

Lecz miłości w sercu miałbyś brak,

To nic pomóc już nie zdoła ci.

Miłość jest nadzieją dnia,

Bo Miłość uśmiech śle.

I nawet, kiedy dotyka zła,

To miłość, miłość trwa.

Gdybyś proroctw tajemnice znał,

I swą wiarą góry przenieść mógł,

Lecz miłości w sercu miałbyś brak,

To nic pomóc już nie zdoła ci.

Miłość nigdy ludziom nie zazdrości,

Nigdy wobec ludzi nie jest pychą.

Miłość nigdy nie chce szukać swego.

Miłość nie pamięta nawet złego.[1]

Bibliografia