I’m your man

Zgłoszenie do artykułu: I’m your man

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeśli chcesz kochanka, dobrze wiesz

Proś o wszystko czego chcesz

A jeśli chcesz miłości innej to

Włożę maskę na Twą cześć

Jeśli chcesz partnera, weź mą rękę

A jeżeli wolisz dać mi w szczękę

Jestem tu,

I am your man

Jeśli chcesz boksera, będę nim

I na każdy wejdę ring

A jeśli chcesz doktora, zbadam Cię

Cal po calu, tak jak nikt

Jeśli chcesz kierowcy, proszę, wsiadaj

A jeżeli wolisz wziąć mnie sama

Możesz, bo

I am your man

Księżyc za jasny, kajdany za ciasne

Bestia nie chce pójść spać

Obiecałem Ci wiele, dotrzymałem niewiele

Choć się starałem aż tak

Nie odzyskasz kobiety, gdy ją błagasz, niestety

Choćbyś na kolana padł

Więc przyczołgam się może

Do twych stóp, jeśli chcesz

Sławiąc wyciem Twe piękno

Jak goniący się pies

Wdrapię Ci się do serca

W prześcieradłach wytarzam

I będę powtarzał, że

I am your man

Jeśli zechcesz w drodze zdrzemnąć się

Kierownicę przejmę ja

A jeżeli zechcesz sama popracować na ulicy

Zaraz zniknę w jednej z bram

Jeśli chcesz dać ojca swemu dziecku

Albo tylko przejść się na chwileczkę

Przejść przez piach, ach

I am your man

Jeśli chcesz kochanka...[2]

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.gintrowski.art.pl/
Strona poświęcona życiu i pracy artystycznej Przemysława Gintrowskiego [odczyt: 14.03.2016].