Zgłoszenie do artykułu: Ja - to, ja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nic nie miałeś – masz wszystko

Byłeś maską – masz twarz

Dostojeństwo, nazwisko

Władzę, służbę i straż

Świat, jak glinę ugniataj

Dziel i rządź, prawa twórz!

Pragniesz szczęścia dla świata?

To mu władzą swą służ!

Świat jak glinę ugniataj –

Stwarzaj prawa i ład

Już za samą ochotę

Podziękuje ci świat

Masz wszystko, masz twarz

Nazwisko, moc, straż!

Ugniataj, świat twórz!

Rządź światem i służ!

Ja mam honor i dla dworu

Ani myślę dawać łba!

Rządź więc tak jak chce intryga;

Ty – to ty, a ja – to ja!

Wolę w fale żółć wyrzygać

Niż oglądać wasze łby

W dworskich żegnam was podrygach

Ja – to ja, a wy – to wy![1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 08.10.2015].