Ja się nie przejmuję byle czym

Zgłoszenie do artykułu: Ja się nie przejmuję byle czym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ja się nie przejmuję byle czym

Gwiżdżę sobie na marny los

Zwykłym troskom i kłopotom swym

Śmieję się prosto w nos

Mnie nie załamie byle chwila zła

Pal ją sześć, co mi tam

Oszczędzam nerwy jak i gdzie się da

Jeszcze się kiedyś mogą przydać

Choć się życie nieźle stara, bym

Cierpliwości uczuła kres

Ja się nie przejmuję byle czym

Biorę świat jaki jest

Ja się nie przejmuję byle czym

Gwiżdżę sobie na marny los

Zwykłym troskom i kłopotom swym

Śmieję się prosto w nos

No, a już zwłaszcza taki ktoś jak Ty

Śmieszy mnie, śmieszy mnie

Chociaż próbujesz już od tylu dni

Mnie nie tak łatwo zdenerwować

Ja się nie przejmuję byle czym

Szkoda czasu i szkoda łez

Świat istnieje dla mnie po to, bym

Brała go tak, jak jest[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sosnicka.com/teksty/ja-sie-nie-przejmuje-byle-czym
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 28.02.2013].