Jesienna dziewczyna

Zgłoszenie do artykułu: Jesienna dziewczyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Z tej drogi, którą przeszło

za wiosną swoją lato –

już nie patrz na swą przeszłość,

na przyszłość spojrzyj za to.

Ze wzrokiem na zakręcie,

za którym jest już jesień,

wciąż czekaj nieugięcie,

aż ona ci przyniesie...

Jesienną Dziewczynę,

odmienną niż inne –

dziewczynę z chryzantemami,

z chryzantemami.

Dziewczynę Jesienną –

dziewczynę bezcenną

i nie zamienną już na nic,

już na nic.

Wiosennych dziewcząt pełno

i letnich tyle ładnych.

Jesienną poznasz jedną,

zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,

gdy złoto i szkarłatnie

zabarwi jesień pejzaż

na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej Dziewczyny,

odmiennej od innych –

dziewczyny z chryzantemami,

z chryzantemami.

Dziewczyny Jesiennej –

dziewczyny bezcennej

i nie zamiennej już na nic,

już na nic.

Wyciągnij ręce do niej,

by tak nie przeszła mimo,

bo ma we włosach promień,

przy którym jaśniej zimą.

Bo zachód już w niuansach

czerwieni gaśnie zimnej –

bo to ostatnia szansa,

po której nie ma innej...

Dziewczyny Jesiennej

dziewczyny bezcennej

i nie zamiennej już na nic,

już na nic.

Dziewczyny Jesiennej

dziewczyny bezcennej

i nie zamiennej już na nic,

już na nic.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.grzegorzturnau.pl/muzyka/9/cafe-sultan/
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Turnaua [odczyt: 27.06.2014].