Jeśli myślisz

Zgłoszenie do artykułu: Jeśli myślisz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jesteś taki wiecznie zajęty

Ciągle patrzysz w przeciwną stronę

Wiesz, że jedno twoje spojrzenie

To mi zwróci, co już stracone

Ja mam tyle pustych wieczorów

Wtorków, piątków i niedziel

Więc chciałam cię kiedyś zobaczyć

Chciałam ci kiedyś powiedzieć

Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham to się mylisz

Ja ci przecież to mogę w każdej chwili

Wyszeptać, wyśpiewać, powiedzieć – jak wolisz

Tak szybko, w dwóch słowach lub całkiem powoli

Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham – jesteś w błędzie

Ja ci przecież to mogę zawsze, wszędzie

A ty jesteś taki uparty

Ciągle patrzysz w przeciwną stronę

Wiesz, że jedno twoje spojrzenie

To mi zwróci, co już stracone

Ja mam dość pustych wieczorów

Wtorków, piątków, niedziel

Chciałam cię dzisiaj zobaczyć

Chciałam ci w końcu powiedzieć

Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham to nie wiesz

Ile tracisz przez takie myślenie, ile tracisz

Wieczorów przy świecach i ranków przy kawie

I zaklęć tysięcy i marzeń na jawie

Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham – to pół biedy

Ja ci przecież to powiem, tylko kiedy?[1]

Bibliografia

1. 

http://magdaumer.pl/home/spiewnik/jesli-myslisz/
Oficjalna strona Magdy Umer [odczyt: 19.04.2023].