Zgłoszenie do artykułu: Jutro

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Praca dziś to szczęście i dobrobyt jutro

Tak mniej więcej mówią nam no nie

Żeby jutro zebrać miód

Masz pracować dzisiaj jak ta pszczoła

Ale ja nie wierzę w cud już nie.

Jutro zawsze będzie jutro

Więc jutro jutra znów nie będzie

Nie dajcie się oszukiwać

Że jutro wam czegoś przybędzie

Świat jest dzisiaj zły lecz jutro będzie lepszy

Tak mniej więcej mówią nam no nie

Dzisiaj masz na szyi sznur

Jutro wszystko będzie dozwolone

Ale ja nie wierzę w cud już nie.

Jutro zawsze będzie jutro

Więc jutro jutra znów nie będzie

Nie dajcie się oszukiwać

Że jutro wam czegoś przybędzie

Zewsząd słychać tylko jutro jutro jutro

Tak mniej więcej brzmi ten tekst no nie

Ale my żyjemy dziś

Jutro już tylko dumnie w trumnie

Jutro to jest fałsz no może nie.

Jutro zawsze będzie jutro

Więc jutro jutra znów nie będzie

Nie dajcie się oszukiwać

Że jutro wam czegoś przybędzie[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/.
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 08.10.2015].