Zgłoszenie do artykułu: Już czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Spadasz na mnie niby deszcz, niby wiatr

niesiesz mi tysiąc różnych spraw

Już na niebie słońce roni blask

wiec powiem ci, że już czas

że już czas zadziwić świat

wyrwać serca z chłodnych krat

rozkołysać świat

zabrać z sobą barwy kształt

zagubiony miejski gwar

i odnaleźć dzień.

Dzień, za którym tęsknię

dzień, o którym marzę

zapatrzony w łańcuch dalekich gór

Miejsce na polanie przy ogniska żarze

gwiazd śpiewnie nocny chór.

Więc już czas przebudzić sen

i zaśpiewać pełnym tchem

rozkołysać świat

Niech się dowie każdy człek,

że nieważny w życiu wiek,

ile kto ma lat.[1]

Bibliografia