Zgłoszenie do artykułu: Już nie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdybym nie miał tyle lat, ile dziś mam

Gdybym nie był wielką gębą T.Love

Gdybym nie miał swoich dzieci które tutaj są

To zwiałbym stąd bo już nie lubię Polski

To przykre słyszeć ode mnie takie rzeczy

Popatrz jednak na tę bandę kolesiów

Te sukinsyny jaja robią sobie z nas

Z ekranów TV opluwają nam twarz

Nie wzruszaj się przy hymnie

Tylko zmień coś sam

Weź własne życie w swoje ręce

Nie jesteś sam

Sąsiada zrobić to naturalny stan

Przecież on też spod stołu lubi brać

Przykazań dziesięć w każdym domu stoi mocno

A na osiedlach bandyci młodzi rosną

W kościele często padasz na swą twarz

Cotygodniowy katolicki misz masz

Ze słów papieża nie odczytujesz znaków

I to jest cały charakter Polaków

Nie wzruszaj się przy hymnie

Tylko zmień coś sam

Weź własne życie w swoje ręce

Nie jesteś sam

Komuna tutaj ponosi swoją winę

Historia ta ma jednak szerszą przyczynę

Korzenie zła odnajdziesz w wiekach dawnych

Zanurkuj w książkach a dowiesz się prawdy

Gdybym nie miał tyle lat ile dziś mam

Gdybym nie był wielka gęba T.Love

Gdybym nie miał swoich dzieci które tutaj są

To zwiałbym stąd bo już nie lubię Polski

Nie wzruszaj się przy hymnie

Tylko zmień coś sam

Weź własne życie w swoje ręce

Nie jesteś sam.[2]

Bibliografia

1. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 27.01.2014].

2. 

http://t-love.art.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 10.02.2014].