Zgłoszenie do artykułu: Już od lat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdzieś lato się kłania obłokom,

Gdzieś drzewa otula zielona mgła,

Gdzieś słońce szybuje wysoko

Szkoda, że nie ma mnie tam.

Gdzieś ptaki śpiewają na wietrze,

Gdzieś w trawach cykada wesoło gra,

Gdzieś życie jest prostsze i lepsze

Szkoda, że nie ma mnie tam.

Już od lat

Tamten świat

Woła mnie,

Wraca we śnie.

Już od lat

Tamten świat

Myśli w pejzaże zamienia,

Niesie marzenia

Do gwiazd.

Tam inne się niebo zapali,

Tam nagle w pół zdania zabraknie słów,

Tam chmury napłyną z oddali

Kiedy się zbudzę ze snu.

Tam drogi odejdą w niepamięć,

Tam smutek powszedni zapuka znów,

Tam serca zamienią się w kamień

Kiedy się zbudzą ze snu.

Już od lat...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 11.01.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 11.01.2017].