Już wita nas dzień

Zgłoszenie do artykułu: Już wita nas dzień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mija czas, lecz my wciąż razem,

Czy deszcz, czy wiatr,

Idziemy przez świat.

Gdzie ty – tam i ja,

Jak cienie dwa,

Sami od lat...

Tyle chwil

Przemija obok nas

O krok,

Ze wspomnienia dawnych dni

Zaciera czas.

Lecz kiedy nowy świt

Budzi nas znów,

W oczach uśmiech się tli!

I wita nas dzień,

Nowy dzień, piękny dzień!

Ja wiem, że tyle jest słów

Wciąż przed nami

I tak wiele przejść nam trzeba

Jeszcze dróg

I tyle łez, tyle burz...

Tak, ja wiem, że nim wieczór zajrzy nam znów

Prosto w oczy i dzień zamknie na klucz, na klucz,

Tak wiele wydarzy się tu...

Więc póki co, podaj mi dłonie swe,

Bo wita nas dzień, nowy dzień,

Piękny dzień, piękny dzień!

Wita nas, wita nas nowy dzień,

Już wita nas dzień, nowy dzień, piękny dzień![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 18.01.2017].