Zgłoszenie do artykułu: Kamień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Patrzyłam okiem łaskawym

Całe zło

Zabawnie było

Małe

Dawałam siebie w jałmużnę

Tylko tym

Którzy pokornie z boku

Stali

Tak dobrze pamiętam ten dzień

A nie umiem

Do nieba powrócić i świat

Zrozumieć

Tak dobrze pamiętam ten dzień

A nie mogę

Los ma wobec mnie inny plan

Chronić nie tylko siebie

Wszystkich nas

Od głodu, ognia i wojny

Chciałam

Gdy wycelować w swe serce

Miałam już

Ktoś mi wytrącił z ręki

Kamień

Tak dobrze pamiętam ten dzień

A nie umie

Do nieba powrócić i świat

Zrozumieć

Tak dobrze pamiętam ten dzień

A nie mogę

Los ma wobec mnie inny plan[1]

Bibliografia

1. 

http://www.renataprzemyk.art.pl.
Oficjalna strona internetowa Renaty Przemyk [odczyt: 24.06.2009].