Zgłoszenie do artykułu: Kamyk na dnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zbyt stromy brzeg

Zbyt silne wiatry

Z pamięci dzień wyrzucić łatwo

Na wodzie krąg

I mały kamyk na dnie

Już gładkie jest pamięci lustro

Na drugi brzeg machnęłam chustką

Choć w ustach sól

I ostry kamyk na dnie

Przez całą noc rozważałam każdy krok

Na piasku był Twój ślad

Słuchałam fal

I chodziłam jak we mgle

Nie mówiąc – tak

Nie mówiąc – nie

Aż wrócił dzień

I jasne światło

Połknęłam łzę

I przeszła gładko

Coś spadło z serca

I się zmieniło we śnie

W ten mały kamyk na dnie

Na wodzie krąg

I mały kamyk na dnie

Spokojna toń

I jasny kamyk na dnie

Przez całą noc rozważałam każdy krok

Na piasku był Twój ślad

Słuchałam fal

I chodziłam jak we mgle

Nie mówiąc – tak

Nie mówiąc – nie

Aż wrócił dzień

I jasne światło

Połknęłam łzę

I przeszła gładko

Coś spadło z serca

I się zmieniło we śnie

W ten mały kamyk na dnie[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.sosnicka.com.
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 04.03.2013].