Zgłoszenie do artykułu: Karuzela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Karuzella, karuzella

Świat się kręci i umiera

Słońce świeci, słońce gaśnie

Będzie ciemniej albo jaśniej

Polityka, polityka

Tu wojenna gra muzyka

Jest rakieta, ruch lotnika

Polityka, polityka

Ambasada, ambasada

Tutaj bombę się podkłada

Czarną chustę się zakłada

Ambasada, ambasada

Telewizja, telewizja

Superwizja, schizowizja

Otumania i ogłupia

Telewizja, telewizja

A ja wierzę w święte jeże

Kocham siebie i należe

Kiedy piję, piję szczerze

Kiedy piję, Bóg mnie strzeże

Społeczeństwo, społeczeństwo

Dyscyplina, posłuszeństwo

Psychopaci i zboczeńcy

Społeczeństwo, społeczeństwo

Narkotyki, narkotyki

Złoty strzał i są wyniki

Wydłużają się rubryki

Narkotyki, narkotyki

Karuzella, karuzella

Świat się kręci i umiera

Słońce świeci, słońce gaśnie

Będzie ciemniej albo jaśniej[1]

Bibliografia

1. 

http://www.t-love.art.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu zespołu T.Love [odczyt: 14.10.2009].