Karuzela marzeń

Zgłoszenie do artykułu: Karuzela marzeń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Karuzela, karuzela, karuzela marzeń

Karuzela, karuzela, karuzela zdarzeń

Kręci się, kręci się, kręci wysoko

Wiruje, wiruje, wiruje w obłokach

W dole tłum, gęsty tłum, czeka i patrzy

I nadzieję w sercu ma, że coś więcej zobaczy

Znowu liczę, liczę, liczę, liczę, liczę życie

Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi umarło

Tyle poszło do nieba, a tyle do piekła

Tyle poszło do nieba, a tyle do piekła

Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi zostało

Czy to dużo, czy to dużo, czy to jest mało

Karuzela, karuzela, karuzela marzeń

Karuzela, karuzela, karuzela zdarzeń

Kręci się, kręci się, kręci wysoko

Wiruje, wiruje, wiruje w obłokach

W dole tłum, gęsty tłum, czeka i patrzy

I nadzieję w sercu ma, że coś więcej zobaczy[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.maanam.pl.
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 08.11.2013].