Kierunek do wrónek

Zgłoszenie do artykułu: Kierunek do wrónek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jaki pón, taki króm,

takie kramowanie!

Tyn, chto mo mele swóm,

tyn mo śpiyw i taniec!

No, to cyk – jeden łyk:

tylko na bruderszaft!

We łbie bzik, w giyrach gzik,

bo to miłość piyrwsza!

Szkoda słów! Co chcesz mów,

a jo wiym najlepij:

cukier – nie, wódka – nie,

a dziewuszka krzepi!

Jak mosz chyńć, to z niom pyńdź

na pociung do Wrónek!

Ładny plyndź, można pync –

zgolejcie w zielóne!

Ref.:

Znosz kierunek, ciung do Wrónek

i do boru z melom szoruj!

Znosz kierunek, ciung do Wrónek!

Idź do boru! Grej w zielóne!

W borze z melami w zielóne gramy:

to jezd naszo gra!

W borze z melami grzybki zbiramy

aż do kóńca dnia!

Znosz kierunek, ciung do Wrónek

i w gynstwinie siedź jedynie!

Znosz kierunek, ciung do Wrónek

i w zielóne z melom grej!

Z melom mosz wielki koszt,

ale nie zasztopuj!

Wiysz jak jezd – miej tyn gest:

wal z niom do kintopu!

Dobrze wiysz: tejatr tyż

działo na kobiyte,

kiedy z niom siedzi szczun,

co se nie doł w tyte!

Nie buńdź tchórz – w ślypka spójrz,

ciung z niom na miganom,

weź jom w pół, żebyś czuł

jak jezd zabujano!

Tera las woła was:

bierz na motór mele!

Zaro dasz połny gaz

i jeżdżejcie w zieleń!

Ref.:

Znosz kierunek, ciung do Wrónek...[1]