Kolęda rozsianych po świecie

Zgłoszenie do artykułu: Kolęda rozsianych po świecie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dla tych w śniegach po wiek,

dla tych na brzegach dwóch rzek,

dla tych za morzem spokojnym jak ptak,

gada nasz stół, kutia i karp.

Dla nich opłatek bielutki jak mróz,

dla nich nasz dom, kolęda i noc.

Dla tych grzechów po śmierć,

dla tych w powrozach na dnie,

dla tych, co garb swój dźwigają jak schron,

prostych i złych, zdartych przez los.

Dla nich żytniówki kubeczek i chleb,

ciepły nasz dom, kolęda i sen.

Dla tych w drodze po krew,

dla tych niczyich jak pies,

dla tych rozsianych po świecie jak śnieg

braci zza gór, zza mórz i zza rzek.

Dla nich nasz smutek, nadzieja i moc,

ciepły nasz dom, kolęda i noc.[1]

Bibliografia

1. 

http://sewerynkrajewskifundacja.com/nowa/wp-content/uploads/2016/07/koleda_rozsianych_po_swiecie-1.pdf
Strona internetowa Fundacji im. Seweryna Krajewskiego [odczyt: 19.01.2016].